Dĩ Vãng

Sky

Hãy giữ lấy, những phút giây yêu thương ngày xưa

Hãy giữ lấy, dù giờ đây không còn chung lối

Ôi dĩ vãng, mình đã cho nhau rất nhiều
Xin tình yêu, hãy quay về cùng với thời gian
Người đã đến, 

vẫn cứ đi, 

đi như định mệnh.

Pieces that fit so perfectly.

Flipped over in a blink of an eye.

Scattered. 

What to do? 

What to say? 

Where to go?